Ronomed.com.pl
do kasy suma: 0,00 zł

Czy wydatek na łóżko rehabilitacyjne można odliczyć od podatku? Sprawdź jak odzyskać część pieniędzy

Czy wydatek na łóżko rehabilitacyjne można odliczyć od podatku? Sprawdź jak odzyskać część pieniędzy

Łóżko specjalistyczne to niemały wydatek. Nic dziwnego, jest to zaawansowany sprzęt, który pozwala zapewnić komfort pacjentom oraz osobom zaangażowanym w opiekę nad nimi. Jeśli łóżko medyczne jest niezbędne do rehabilitacji osoby z niepełnosprawnością – możesz odliczyć wydatek na nie od dochodu w rocznym zeznaniu PIT.

Podstawa prawna, która umożliwia odliczenie wydatku na łóżko specjalistyczne

Zgodnie z ustawą o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) osoba z niepełnosprawnością lub osoba, która sprawuje nad nią opiekę, ma możliwość pomniejszenia swojego dochodu o wydatek z nim związany w rocznym zeznaniu PIT – w tym wydatek poniesiony na łóżko specjalistyczne. Co taka ulga właściwie daje?

Dzięki odliczeniu kosztu od uzyskanego przychodu jesteśmy w stanie obniżyć podatek, który zapłacimy lub nawet otrzymać zwrot jego nadpłaty.

Powyższy katalog zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich wydatków rehabilitacyjnych, które uwzględniają odliczenie go od dochodu. Za wydatki takie uznaje się m.in. nakłady poniesione na zakup i naprawę niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz na sprzęt, który ułatwia wykonywanie czynności życiowych. Osoba, która będzie chciała ubiegać się o ulgę, powinna pamiętać, że niezbędna będzie jej faktura potwierdzające zakup danego sprzętu.

O czym warto pamiętać, ubiegając się o ulgę podatkową?

Wiesz już, że możliwe jest odliczenie wydatku za łóżko rehabilitacyjne – jednak istnieją przesłanki, które będą odbierać Ci tę możliwość. O czym warto pamiętać?

 1. Jeśli jesteś opiekunem osoby z niepełnosprawnością, musi ona być Twoim: współmałżonkiem, dziećmi własnymi lub przysposobionymi, dziećmi obcymi przyjętymi na wychowanie, pasierbami, rodzicami, rodzicami współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciami i synowymi.
 2. Jeśli w roku podatkowym dochody osoby niepełnosprawnej przekraczają kwotę dwunastokrotności renty socjalnej – nie masz możliwości ubiegać się o ulgę.
 3. Istnieją wydatki, które ograniczone są limitem, (do kwoty 2280 zł) np.:
  - Pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady i wkłady anatomiczne,
  - opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa. Nie jest wymagana faktura czy umowa, ale odliczyć można tylko zapłatę, a nie np. obiad czy prezent.
  - Utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej. Wymagany certyfikat potwierdzający status psa asystującego.
  - Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia.
   - Inne środki transportu nie są odliczane. Nie ma znaczenia, w jakim celu osoba z niepełnosprawnością skorzystała z samochodu, nie ma ona też obowiązku posiadania prawa jazdy lub faktycznego kierowania pojazdem.

Co można odliczyć bez limitu?

Zgodnie z ustawą PIT bez limitu możesz odliczyć:

 1. „Wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 2. Adaptacja pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 3. Zakup, naprawę lub wynajem wyrobów medycznych, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, a także wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, z wyjątkiem pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów i wkładów anatomicznych, których zakup podlega odliczeniu limitowanemu.
 4. Zakup materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności”.
 5. Odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym odbywającym się w ośrodku wpisanym na listę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
 6. Odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne, w tym za zabiegi rehabilitacyjne prowadzone w ramach pobytu dziennego.
 7. Odpłatność za pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.
 8. Opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa.
 9. Opłacenie tłumacza języka migowego. W tym przypadku należy udokumentować korzystanie z tłumacza.
 10. Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.
 11. Odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
  b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż karetka transportu sanitarnego (autobus, taksówka, samochód). Nie można odliczyć kosztów osoby towarzyszącej.
 12. Odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  a) na turnusie rehabilitacyjnym,
  b) w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
  d) opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, lub zakładzie rehabilitacji leczniczej”.

W przypadku odliczeń niemających limitu odlicza się realnie poniesione wydatki, ale muszą być one udokumentowane. Dokument powinien zawierać:

 • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego towar lub usługę,
 • rodzaj zakupionego towaru lub usługi,
 • kwotę zapłaty.

Jaką kwotę możesz odliczyć związaną z zakupem łóżka rehabilitacyjnego?

Łóżka do rehabilitacji zaliczają się do wydatków, które nie mają z góry ustalonego limitu. Dlatego zgodnie z obowiązującymi przepisami możesz odliczyć całą kwotę poniesioną na wydatek związany z zakupem. Jest to możliwe jednak tylko wtedy, jeśli opłaciłeś całą kwotę z własnego budżetu. W przypadku zakupu częściowo sfinansowanego ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, lub ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, oraz wydatków zwróconych w jakiejkolwiek formie – odliczasz różnicę pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą, którą otrzymałeś z tych funduszy lub zwróconą Ci w jakiejkolwiek formie.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl