Ronomed.com.pl

Dofinansowania

I.Dofinansowania na działalność rehabilitacyjną.    

    Działalność  rehabilitacyjna posiada szereg możliwości ubiegania się o wsparcie. Możliwość dofinansowania działalności w tym zakresie uzależniona jest od dwóch podstawowych czynników – czy gabinet posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i czy usługi świadczone przez gabinet są w 100 % pokrywane z Funduszu.

Jeśli są one w pełni finansowane z funduszu jedyną możliwością wsparcia jest dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego właściwego dla danego województwa. W każdym z programów wyodrębnione jest wsparcie na rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej. Poza prywatnymi gabinetami o dofinansowanie mogą ubiegać się tam m.in. szpitale.

Jeśli jednak gabinet świadczy część lub całość usług odpłatnie ma możliwość skorzystania z innego rodzaju wsparcia. Dostępne są następujące działania:

■ Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy (finansowana przez Fundusz Pracy) – w przypadku osób bezrobotnych pragnących dopiero utworzyć firmę możliwe jest uzyskanie dofinansowania w 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (około 19 tys. zł w zależności od regionu). Środki te można przeznaczyć na zakup sprzętu i wyposażenia, ale również na reklamę (do wysokości 20% łącznych kosztów) i zakup materiałów (do wysokości 30% łącznych kosztów).

■ Regionalny Program Operacyjny właściwy dla danego województwa – w przypadku firm zlokalizowanych poza obszarami do 5 tys mieszkańców (dla których nie ma zastosowania PROW) możliwe jest uzyskanie wsparcia z regionalnego programu właściwego dla danego województwa. Możliwe jest tu sfinansowanie zakupu środków trwałych i wyposażenia, jak również sfinansowanie zakupu lokalu czy też nieruchomości.

■  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

- dla firm firmamoże zatrudniać w 2011r. nie więcej niż  10 osób liczone razem z właścicielem,

- obroty wnioskodawcy mają być niższe niż  2 mln EURO za 2011r.

- Wnioskodawca nie może mieć ukończonego 60 roku życia,

- Wnioskodawca ma być ubezpieczony w ZUS ( nie może być ubezpieczony w KRUS).

- Wnioskodawca ma mieć miejsca zamieszkania i siedziby firmy w miejscowości, która ma mniej niż 5 tys. zameldowanych mieszańców.

 

II. Dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny

1. Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia realizowane przez PCPR i MOP.Ta forma dofinansowania pozwala na otrzymanie kwoty w wysokości do 60% wartości sprzętu. O tego typu dofinansowanie można starać się na zakup różnego rodzaju sprzęt rehabilitacyjny np. maty do hydromasażu, sprzęt do ćwiczeń, koncentratory tlenu i wiele innych produktów rehabilitacyjnych.

Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć odpowiednie dokumenty:

 • zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego.
 • fakturę pro forma na sprzęt wystawiona przez firmę Ronomed
 • Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury vat/rachunku w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.

2. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych.

Jest to kolejna forma dofinansowania, która pozwala starać się o dofinansowanie w wysokości do 80% wartości sprzętu. O to dofinansowanie można starać się np. na zakup łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika transportowo-kąpielowego, podnośnika wannowego i innych specjalnych urządzeń ułatwiających komunikowanie się osobom niepełnosprawnym.

Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć  dokumenty:

 • zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego.
 • fakturę pro forma na sprzęt wystawiona przez firmę Ronomed
 • Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie dokumentów zakupu z odroczonym terminem płatności w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.

3. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.

Jest to dofinansowanie, które pozwala na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W tym przypadku dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup sprzętu np. „schodołaza”, ale również prace budowlane. Wysokość tego dofinansowania wynosi do 80% wartości sprzętu lub wykonanych prac.

Aby otrzymać tego typu dofinansowanie należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:

 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • Dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier.
 • Kosztorys na zakup urządzenia do likwidacji barier lub projekt i kosztorys inwestorski z firmy budowlanej.
 • Zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier.
 • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).

    Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury vat/rachunku z odroczonym terminem płatności, odbiór prac przez pracownika PCPR/MOPS Osobami uprawnionymi do skorzystania z tego dofinansowania są osoby niepełnosprawne (dorosłe i dzieci), posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronach Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych - www.pfron.org.pl.

    Jeśli masz pytania na temat dofinansowania zadzwoń do naszego biura pod nr tel. 71 346 18 86 Wiemy na ten temat wszystko! Pomagamy w załatwianiu formalności i napisaniu projektu.

 

 

 

AKTUALNOŚCI

Pragniemy zainteresować Państwa możliwością uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej wspierającego dolnośląskie mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą do 2 lat.

Wspierane będą nowe inwestycje, które obejmują zakup:

 • maszyn,
 • urządzeń,
 • narzędzi,
 • przyrządów i aparatury,

Premiowane będą projekty, w których planuje się wdrożenie innowacji produktowej i/lub procesowej:

 • nieznanej i niestosowanej w Polsce, bądź
 • znanej i stosowanej w Polsce krócej niż 3 lata.

Poziom wsparcia:

 • Wartość projektu: od 40 tys. PLN do 800 tys PLN wydatków kwalifikowanych
 • Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych wyniesie do 60%

Nabór wniosków:

 • Listopad 2013

 

Pragniemy zainteresować Państwa możliwością uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej na inwestycje z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich (miejscowość do 5 tys. mieszkańców) działających m.in. w zakresie:

 • produkcji,
 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 • usług dla ludności,
 • drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzieła,
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
 • usług turystycznych związanych ze sportem, rekreacją lub wypoczynkiem,
 • usług transportowych,
 • usług komunalnych,
 • przetwórstwa produktów rolnych jadalnych produktów leśnych,
 • magazynowania lub przechowywania towarów,
 • wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy,
 • rachunkowości, doradztwa i usług informatycznych,
 • i wielu innych branż.

Poziom wsparcia:

 • do 300 tys. PLN (w przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych - do 100 tys. PLN)

Maksymalny udział środków w UE w wydatkach kwalifikowanych:

 • do 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji

Przeznaczenie:

 • finansować można zakup środków trwałych i modernizację budynków

Dla kogo:

 • firmy zatrudniające do 10 osób
 • osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą

Warunki udziału:

 • lokalizacja działalności na obszarze wiejskim lub mieście do 5 tys. mieszkańców
 • inwestycja powyżej 20 tys. PLN wydatków kwalifikowalnych
Wersje językowe
Masz pytania?    71 345 88 45    sklep@ronomed.pl
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl